Επικοινωνία

Τηλέφωνα Ο.Α.Δ.

 Τ: 99 98 56 11

 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

Michael.A.Mina@outlook.com

union_of_fighters_for_justice@outlook.com

 

Κοινωνικά Δίκτυα

https://www.facebook.com/MinasM2014

https://www.facebook.com/profile/michael.minas.39

https://www.linkedin.com/in/michael-minas-7485823b